NIKOLA ŠMELKOVÁ

POMNÍK ,2016
Na spadnutý most nachádzajúci sa na Čingove v národnom parku Slovenský raj (ktorý bol zhodený počas
Slovenského národného povstania v roku 1944), som premietala text ľudovej regrútskej piesne
"Jedna hodzina už uderila" ( ktorú si spievali miestni chlapci keď ich odnášali na vojnu).Vytvorila som
tak autentický "ľudový" pamätník tej doby.

/: Jedna hodzina už uderila :/
/: ked me, ked me ma mila ked me ma mila vypredvadzila :/
/: Vyprevadzila až do hajičku :/
/: tam sme, tam sme učuli špivac erličku :/
/: Špivaj erličko na tvardej skale :/
/: počkaj počkaj ma mila, počkaj ma mila tri ročky na mne :/
/: Čom by ja mala tri ročky čekac :/
/: to by to by volela, to by volela syna vyhovac :/