NIKOLA ŠMELKOVÁ

Lesy obce Zboj, 9.jún 1866 ,2016
Písal sa 9. jún v roku 1866, keď niečo medzi štvrtou a piatou hodinou popoludní sa pod horským
masívom Stinskej, v mieste dnešnej Slovensko- Ukrajinskej hranice, začali diať zvláštne veci.
Staré pramene popisujú priebeh udalostí na základe výpovedí zmätených ľudí takto: "Na oblohe sa
z ničoho nič zjavila padajúca žeravá guľa a za ňou chumáč dymu. Nastal obrovský lomoz, akoby zo sto
kanónov naraz vystrelili. Stiesňujúci zvuk sa šíri celou krajinou. Okolie páchne sírou.
Hneď na to obrovské čierne mračno zakryje celé slnko, uprostred dňa je zrazu tma.
Po 2-3 minútach z neba s obrovským hukotom padajú žeravé kamene. Celé to trvá asi 15 minút.
Potom zavládne ticho, mrak sa stratí a slnko sa opäť objaví."

Do katastra slovenskej obce Zboj spadol kamenný meteorit. Názov obce „Zboj“ má svoj pôvod v
množstve zbojníkov ktorí tu kedysi zbíjali. Pred dedinou mali kedysi rešpekt šľachtické rody z Ukrajiny
aj z Poľska. V čase chudoby, neúrody a cholery si ľudia mysleli, že prišiel koniec sveta a úkaz meteoritu
považovali za "Boží trest".
Kde končíš Ty a začínam ja? ,2015
V tejto práci zvanej " Kde končíš Ty a začínam ja? " som sa vo veľkej miere zaoberala tým,
akú veľkú rolu v našom živote zohráva rodina a dedičnosť. Môj dedko bol fotograf, a zdedila
som po ňom veľké množstvo negatívov z ktorých som si vybrala fotky tak, aby táto vzorka
reprezentovala štýl a žáner jeho tvorby. Následne som chodila na miesta z týchto fotiek,
a snažila som sa nájsť konkrétne zábery ktoré on kedysi odfotil. Stavala som sa akoby do jeho
pozície, a hľadala som to jeho, vo mne.
Dom rodiny Leszkovjanskych KOTTERBACH 1869 ,2015
Pri hľadaní svojho rodokmeňa som natrafila na originálne hárky zo sčítania ľudu
v Rakúsko-Uhorsku z roku 1869, ktorých obsahom sú rôzne informácie ohľadom jednotlivých domov
v každej obci v Rakúsko- Uhorsku.( Teda v každej z ktorej sa tieto spisy zachovali).
Našla som si teda dom svojej pra pra pra pra babky z babkinej strany, a podľa dostupných informácií
- že to bol dom č. 52, na bývanie im slúžila jedna izba, sieň, komora, kuchyňa a pre hospodárstvo komora,
dve maštale humno a pivnica,- som nakreslila rôzne verzie svojich predstáv ako tento dom mohol vyzerať.
Brala som do úvahy literatúru , kde som sa dozvedela z čoho sa vtedy najčastejšie na Spiši stavalo +
kedže celý život žijem v tejto oblasti, mám predstavu aké korene má miestna architektúra aj na základe
jej ďalšieho vývoja. Súčasťou práce je aj moja osobná predstava ktorú som zhmotnila do podoby modelu.
SITE SPECIFIC, Brämerova kúria, Bratislava, 2013
"70" (MEOSKOP), 2013
V tejto práci rozoberám témy týkajúce sa osobných tragédií svojej rodiny. Dotýkam sa v nej vzťahu môjho
dedka a jeho synov, ale aj psychických predispozícií ktoré naša rodina má. Používam k tomu tzv." meoskop",
(jeden z prvých prístrojov na priestrové videnie ktoré bolo rozšírené hlavne za čias socializmu),
ale to takým spôsobom, že do políčka určeného pre jedno oko vkladám rovnakú fotku ako do políčka pre druhé
oko, no na jednej z nich vykonám posun, ktorý mozog vykresluje zvláštnymi spôsobmi. Akoby na fotkách
ľudia spolu boli a zároveň neboli.