NIKOLA ŠMELKOVÁ

Kolektívne výstavy

2012 – Výstava “Zlaté ruky“ , Národopisné múzeum Smižany

2013 - Výstava site specific inštalácií , Brämerová kúria , Bratislava

2014 – Výstava „Nálezy impulzov“ , Kaštieľ Smižany

2014 –Výstava "Na tom druhom brehu" – Intervencie do histórie a súčasnosti slovensko-poľského pohraničia , Galéria Bielsko-Biała , Poľsko

2015 – Výstava "Východná brána" , kasárne Kulturpark Košice

2016 – Výstava "ZASTAVME/UMENIE!" , Kaštieľ Smižany

Samostatné výstavy

Jún 2014 – Výstava „ Folklór súčasnosti“ , kaviareň Galerka Smižany


Collective exhibitions

2012 – Exhibition “Zlaté ruky“ , Museum Smižany

2013 - Exhibition of site specific instalations , Brämer curia , Bratislava

2014 – Exhibition „Nálezy impulzov“ , Manor-house Smižany

2014 – On the other side , Galéria Bielsko-Biała , Poland

2015 – Exhibition "Východná brána" , Kulturpark Košice

2016 – Exhibition "ZASTAVME/UMENIE!" , Manor-house Smižany

Solo exhibitions

Jún 2014 – Exhibition „ Folklór súčasnosti“ , Cafe Galerka Smižany