NIKOLA ŠMELKOVÁ

Meno: Nikola Šmelková

Adresa: Za kaštieľom 6/29 Smižany 053 11, Slovensko

Narodená: 21.10.1991 Spišská Nová Ves

Žije a tvorí: v Smižanoch

e-mail: nikol.smelkova@gmail.com


Vzdelanie

2007 – 2011 Stredná umelecká škola Kežmarok

2012 – 2016 Dosiahnutý bakalársky stupeň na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (Katedra Intermédií a multimédií v Ateliéri priestorových komunikácií +, u Antona Čierneho)

2016- Momentálne študujem na magisterskom stupni na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (Katedra Intermédií a multimédií v Ateliéri priestorových komunikácií +, u Antona Čierneho)Name: Nikola Šmelková

Address: Za kaštieľom 6/29 Smižany 053 11, Slovakia

Born: 21.10.1991 Spišská Nová Ves

Lives and works: in Smižany

e-mail: nikol.smelkova@gmail.com


Education

2007 – 2011 Secondary Art School in Kežmarok, Slovakia

2012 – 2016 Bachelor's degree on Academy of Fine Arts and Desing in Bratislava, Slovakia (Department of Intermedia and multimedia in Studio Space Communication + (Anton Čierny))

2016- I am currently studing master's degree on Academy of Fine Arts and Desing in Bratislava, Slovakia (Department of Intermedia and multimedia in Studio Space Communication + (Anton Čierny))