NIKOLA ŠMELKOVÁ

INTERPRETÁCIA, 2014
JONÁŠ ZÁBORSKÝ: ŽIHADLICE (úryvok)
Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí ? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí !
Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie, a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede.
Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu,a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu.
Či to tak má byť naveky ? Niet Slovákom rady ? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády !
(1868)